shopup.com
Life Extension Adrenal Energy Formula / 60 Veg Capsules
Category: Kidney Health
Product Code : 01628
ช่วยปรับสภาพสมดุลย์ร่างกาย ลดความเครียด มีความสำคัญและมีประโยชน์มากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของต่อมหมวกไต
ราคาเดิม 975.00 ฿ ลดทันที 300 ฿
ลดเหลือ 675.00 ฿

18 March 2022

View 2242 View

Life Extension Adrenal Energy Formula / 60 Veg Capsules

 

Life Extension Adrenal Energy Formula / 60 Veg Capsules  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยบำรุงไตและส่งเสริมหน้าที่ของต่อมหมวกไต โดยต่อมหมวกไต (Adrenal Gland, Suprarenal Gland) เป็นต่อมไร้ท่อ (Endocrine Gland) ผลิตฮอร์โมนสำคัญๆหลายชนิด เช่น อะดรีนาลิน จะอยู่เหนือไตทั้ง 2 ข้าง มีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเส้นเลือด ต่อมหมวกไตแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ

 • ต่อมหมวกไตส่วนนอก (Adrenal cortex) สร้างฮอร์โมนกลุ่มเกย์สเตอรอยด์ได้แก่
  • กลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoid) เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมเมตาบอลิซึมของน้ำตาล ไขมัน ต่อต้านการอักเสบ
  • อัลโดสเตอโรน (aldosterone) เพิ่มการดูดกลับของเกลือในไต
  • เทสโทสเตอโรน เพิ่มลักษณะของร่างกายที่เป็นเพศชายและการเติบโต
 • ต่อมหมวกไตส่วนใน (Adrenal medulla) สร้างฮอร์โมนอีพิเนฟฟริน (Epinephrine) และนอร์อีพิเนฟฟริน (norepinephrine) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เป็นอนุพันธ์ของ กรดอะมิโน มีหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลและกรดไขมันในเลือด เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม เพิ่มการเต้นของหัวใจ เพิ่มการบีบตัวของเส้นเลือด

 ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์มากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของต่อมหมวกไต และยังช่วยปรับสมดุลย์ร่างกาย (Homeostasis) ช่วยให้ร่างกายสามารถรักษาความสมดุลตามปกติในช่วงความเครียด ช่วยให้ดูมีชีวิตชีวา ซึ่งความเครียดจะขัดขวางชีวเคมีหลายรวมทั้งการผลิตคอร์ติโซลที่มีผลต่อการทำงานของต่อม Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) , ช่วยผลิตเอนไซม์ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการอักเสบ (Pro-inflammatory enzyme) และช่วยการผลิตสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Production) ความยืดหยุ่นของระบบประสาท (ช่วยการเจริญเติบโตของการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างเซลล์ประสาทในสมอง)

 • Promotes healthy adrenal gland function  

 • With holy basil, ashwagandha and more  

 • Vegetarian capsules   

 

When properly supported, the mechanism known as homeostasis enables the body to maintain its normal balance during stress, helping us to remain energized and focused.

Increasingly overwhelmed by stress, however, our bodies seldom get a chance to restore our natural equilibrium.

The result is that an estimated 75%–90% of visits to primary care physicians are now related to the effects of stress.1

Even more alarming is a recently published study2 linking stress with shorter telomeres (the caps on the ends of chromosomes), which is associated with accelerated aging!

Stress disrupts multiple biochemical pathways, including cortisol production, the hypothalamus-pituitary-adrenal (HPAaxispro-inflammatory enzyme production and neurotransmitter production. A pre-clinical study has shown that stress also inhibits neural plasticity (the growth of new connections between neurons in the brain)!3

Fortunately, Life Extension® has created a state-of-the-art formulation of botanical adaptogens, shown to modulate a broad range of factors to help relieve the effects of stress.

Adrenal Energy Formula combines four known stress-modulating extracts—Holy BasilCordycepsBacopa, and Ashwagandha—each scientifically validated to support homeostasis, even on the most stressful days.

Each of these extracts modulates a different set of stress related changes in the body’s chemistry.4-16 Combined, they may complement each other to provide complete adaptogenic stress defense!

For those who are seeking protection from the effects of stress, Adrenal Energy Formula is a broad-spectrum, potent, and safe formulation for maintaining healthy energy and vitality!

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

 

Supplement Facts

 

Serving Size 2 vegetarian capsules

Servings Per Container 30

Amount Per Serving

OciBest® Holy Basil extract 10:1 (whole plant) [std. to 2.5% triterpene acids]

600 mg

Proprietary Blend:

516 mg

Sensoril® Ashwagandha extract 5:1 (root and leaves) [std. to 32% oligosaccharides, 10% withanolide glycoside conjugates]

Cordyceps (Paecilomyces hepiali) extract 8:1 (mycelia) [std. to 7% cordycepic acid]

BaCognize® Ultra Bacopa extract 25:1 (whole herb) [std. to 25% bacopa glycosides]

Other ingredients: vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, maltodextrin, stearic acid, silica.

Non-GMO

BACOGNIZE® ULTRA is a registered trademark of Verdure Sciences, Inc.
OciBest® is a registered trademark of Natural Remedies Private Limited.
Sensoril® is protected under US Patent Nos. 6,153,198 and 6,713,092 and is a registered trademark of Natreon, Inc.

 

Dosage and Use

 

 • Take two (2) capsules twice daily with or without food, or as recommended by a healthcare practitioner.

 

Warnings
 
 • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
 • DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
 • Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
 • When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

 

"ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์มากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของต่อมหมวกไต"

Engine by shopup.com