shopup.com

Digestive Health

Sort by :
 • Category : Digestive Health
  เอ็นไซม์ที่สกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่สกัดจากตับอ่อนรวมถึง 3 ชนิดหลักๆคือ Amylase (การย่อยคาร์โบไฮเดรต) , Protease (การย่อยโปรตีน)
  ราคาเดิม 1,375.00 ฿
  ลดเหลือ 875.00 ฿

   31 Jul 2019

   13

 • Category : Digestive Health
  สูตรประกอบด้วยเอ็นไซม์หลากหลายชนิด ที่สามารถช่วยร่างกายให้สามารถย่อยอาหารได้ครบถ้วน เพื่อการดูดซึมอย่างมีประสิทธิภาพ
  ราคาเดิม 695.00 ฿
  ลดเหลือ 695.00 ฿

   01 Apr 2019

   72

 • Category : Digestive Health
  สูตรช่วยย่อยอาหารที่ดีมากๆ ครบถ้วนหลากหลาย ช่วยในการย่อยไขมัน คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เพื่อนำไปใช้ได้ดีและครบถ้วน เพราะได้ผสมผสานสูตรเอ็นไซม์ที่ครอบคล
  ราคาเดิม 999.00 ฿
  ลดเหลือ 629.00 ฿

   31 Jul 2019

   16

 • Category : Digestive Health
  เอ็นไซม์จากธรรมชาติ ที่ช่วยย่อยมีส่วนประกอบหลายชนิด ช่วยย่อยโปรตีน เป็นหลักแต่ก็สามารถย่อยแป้ง กากไย และไขมันได้ด้วย จากอัลฟ่าอะมัยเลส, เซลลูเลส , ไลเ
  ราคาเดิม 975.00 ฿
  ลดเหลือ 575.00 ฿

   22 Jul 2019

   17

 • Category : Digestive Health
  โปรไบโอติก Lactobacillus Acidophilus สนับสนุนความเป็นอยู่โดยรวม พบตามธรรมชาติในลำไส้ เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรกับกระเพาะอาหาร ผู้ใหญ่สามารถรับประทานวั
  ราคาเดิม 499.00 ฿
  ลดเหลือ 199.00 ฿

   08 Aug 2019

   9

 • Category : Digestive Health
  เอ็นไซม์รวม ประสิทธิภาพสูงหลากหลายชนิด ที่สามารถช่วยร่างกายให้สามารถย่อยอาหารได้ครบถ้วน เพื่อการดูดซึมอย่างมีประสิทธิภาพ
  ราคาเดิม 575.00 ฿
  ลดเหลือ 275.00 ฿

   09 Aug 2019

   8

 • Category : Digestive Health
  อาหารเสริมเอ็นไซม์ที่ช่วยส่งเสริมการย่อยของร่างกาย มีเอ็นไซม์ที่สำคัญคือ Papain , Papaya Fruit , Protease และ Amylase
  ราคาเดิม 375.00 ฿
  ลดเหลือ 250.00 ฿

   25 Jul 2016

   1693

 • Category : Digestive Health
  อาหารเสริมเอ็นไซม์มี Pineapple Bromelain (สกัดจากสับปะรด ) และ Papain Enzyme (สกัดจากมะละกอ) ช่วยส่งเสริมการย่อยของร่างกาย
  ราคาเดิม 375.00 ฿
  ลดเหลือ 250.00 ฿

   25 Jul 2016

   1409

 • Category : Digestive Health
  อาหารเสริมโปรไบโอติก มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ถึง 10 ชนิด จำนวนมากถึง 20 Billion ช่วยเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร
  ราคาเดิม 590.00 ฿
  ลดเหลือ 450.00 ฿

   02 Oct 2018

   3801

 • Category : Digestive Health
  อาหารเสริมโปรไบโอติก Lactobacillus acidophilus, B. bifidum, L. salivarius, L. bulgaricus เสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
  ราคาเดิม 475.00 ฿
  ลดเหลือ 335.00 ฿

   25 Jul 2016

   1495

 • Category : Digestive Health
  อาหารเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณทางยา สนับสนุนประสิทธิภาพระบบทางเดินอาหาร ทั้งช่วยสมานแผล ช่วยส่งเสริมระบบขับถ่าย
  ราคาเดิม 590.00 ฿
  ลดเหลือ 350.00 ฿

   30 May 2019

   1126

 • Category : Digestive Health
  อาหารเสริมโปรไบโอติก ,เอ็นไซม์ และ Fiber มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ ส่งเสริมประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึม ทำให้การขับถ่ายสะดวก
  ราคาเดิม 375.00 ฿
  ลดเหลือ 260.00 ฿

   20 Jul 2016

   1631

Engine by shopup.com