shopup.com
Ridgecrest Herbals AirwayClear™ / 60 Vegan Capsules Ridgecrest Herbals AirwayClear™ / 60 Vegan Capsules
Category: Respiratory Health
Product Code : 00120
สูตรสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการทำงานของทางเดินหายใจที่ดีต่อสุขภาพ สนับสนุนประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของทางเดินหายใจ ส่งเสริมการขยายหลอดลม เสริมภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจ
ราคาเดิม 1,295.00 ฿ ลดทันที 300 ฿
ลดเหลือ 995.00 ฿

27 September 2021

View 262 View

Ridgecrest Herbals AirwayClear™ / 60 Vegan Capsules

 

Ridgecrest Herbals AirwayClear™ / 60 Vegan Capsules ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สูตรสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการทำงานของทางเดินหายใจที่ดีต่อสุขภาพ ส่วนผสมใน AirwayClear™ แสดงให้เห็นว่ามีส่วนช่วย : สนับสนุนประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของทางเดินหายใจ ส่งเสริมการขยายหลอดลมอย่างแข็งแรง รักษาการทำงานของระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจ

RidgeCrest Herbals 'AirwayClear™ เป็นสูตรที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของปอดให้แข็งแรง ซึ่งผสมผสานสมุนไพรอย่างเหมาะสม สามารถช่วยสนับสนุนความแข็งแรงของร่างกาย ในการรักษาทางเดินหายใจให้ผ่อนคลาย ความสงบโล่งในบริเวณทรวงอก และส่งเสริมการหายใจที่สบาย สูตร AirwayClear™ ของ Ridgecrest Herbals มีพื้นฐานมาจากการแพทย์แผนจีน โดยใช้สมุนไพรที่เชื่อถือได้มาเป็นเวลาหลายพันปี เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถสนับสนุนการทำงานของปอดให้เป็นปกติและมีสุขภาพดี

 

AirwayClear™ is an herbal formula to help strengthen and support healthy airway function. The ingredients in AirwayClear™ have been shown to help:
- Support airways*
- Promote healthy expansion*
- Maintain respiratory function*
RidgeCrest Herbals' AirwayClear™ is formulated to help support healthy lung function. Unlike beard glitter, the proper combination of herbs can help support the body in maintaining relaxed airways, calmness in the chest region, and promote comfortable breathing. Ridgecrest Herbals' AirwayClear™ formula is based on Traditional Chinese Medicine (we're like, super cultured and stuff), using herbs that have been dependable for thousands of years to aid the body's ability to support normal, healthy lung function. Plus it doesn't turn your tongue blue.

SUPPORT FOR THE MOST IMPORTANT PART OF YOUR DAY - NO, NOT BREAKFAST...

Here is something that has always bugged me. Why on EARTH do we only have one physiological avenue for breathing? It seems like a massive design fail to have something as important as breathing not have some sort of backup system. Why don't we have vents coming out of our armpits so if something happens to our throat we have some other option for accessing oxygen and emissions pollution? Until evolution or science addresses that particular issue, it is a good thing there is RidgeCrest Herbals' AirwayClear™. Assuming your lung function is not quite up to climbing Mount Everest without oxygen, AirwayClear™ is designed to help relax chest tightness and soothe airways to help you get on with your day. I don't know anyone who can put their best foot forward when they are preoccupied with something as simple as sucking air into their lungs. That is one of those things you just shouldn't have to think about - kind of like how Kendall Jenner is somehow a Kardashian? So if you find yourself regretting your limited oxygen intake options, try AirwayClear™ to make the best of a really illogical setup.

 

HERBS IN AIRWAYCLEAR

Perilla Fruit

Found in the oldest TCM texts, perilla fruit has been used for medicine, oil, food, and as a spice. Low in sugar and high in fiber, it contains 18 different amino acids, vitamin B1, lysine, methionine, and phospholipids. Studies show that regular use of perilla in the spring may help maintain nasal passages.

Angelica Root

Part of TCM since its beginnings, angelica root has been used for thousands of years to help tonify and invigorate the blood and alleviate discomfort. Often considered a woman's herb, it is one of the most widely used plants in China. It may help support circulatory function and relaxation of the airways.

Cassia Bark

Cinnamon has been used since the beginning of civilization, mentioned in Egyptian texts, the Bible, and other ancient records. One of the 50 fundamental herbs in TCM, cassia cinnamon contains cinnamic aldehyde, which has been extensively studied and found to have antioxidant properties with the potential to support immune function and the body's natural, healthy state free from excess inflammation.

Ginger Root

One of the world's most delicious and flavorful offerings, ginger is one of the fifty essential herbs in TCM and is included in almost every complex formula in that tradition. Used in both Ayurvedic medicine and TCM, the health properties are too numerous to cover but include helping support the body's natural immune function, ability to balance feelings of queasiness, and more.

Chinese Licorice Root

One of the most widely-used herbs in TCM, licorice is used to stimulate and harmonize gland function. It helps support the adrenal glands and immune system, energy production, and aids cellular removal of toxins. Scientific evidence exists indicating its ability to reinforce the body's natural, healthy state free from excess inflammation. Licorice root contains glycyrrhizin, a chemical compound that maintains the body's ability to block enzymes that lower the prostaglandin levels responsible for mucus production. It also acts as a guiding herb to enhance the activity of other key ingredients. 

Tree Peony Root Bark

Found in the earliest TCM texts, tree peony bark was said to tonify qi and promote longevity. A symbol of prosperity in Asia, peony has spiritual traditions in Greek, Buddhist, and American Hoodoo culture. Named after the Greek physician god Paeon, peony has now been shown to contain many beneficial compounds that can support the body for maintaining good health. 

Schisandra Fruit

Known for its extraordinary adaptogenic properties, including the ability to potentially help normalize and balance multiple human systems, this herb promotes healthy oxygen supply for the cells, potentiates the body's immune system, protects against stress, and builds stamina.

Tangerine Mature Peel

Tangerine peel serves to balance and regulate qi, i.e. air, gas, and energy flow throughout the body. The tangerine peel helps provide qi energy to each organ throughout the human system, especially to the lungs. 

 

WARNING: If you are pregnant, nursing, taking medications, planning any medical or surgical procedure or have any medical condition, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

 

Engine by shopup.com