shopup.com
Ridgecrest Herbals ClearLungs / 60 Vegetarian Capsules Ridgecrest Herbals ClearLungs / 60 Vegetarian Capsules Ridgecrest Herbals ClearLungs / 60 Vegetarian Capsules Ridgecrest Herbals ClearLungs / 60 Vegetarian Capsules Ridgecrest Herbals ClearLungs / 60 Vegetarian Capsules
Category: Respiratory Health
Product Code : 00134
สูตรที่ช่วยบำรุงปอด ด้วยสมุนไพรแบบดั้งเดิมที่ได้รับรางวัล ดัดแปลงมาจากการผสมผสานของสมุนไพรจีนโบราณ ถึง 13 ชนิด ช่วยเปิดทางเดินหายใจให้โล่งสบาย ส่งเสริมภูมิคุ้มกันของปอดและระบบทางเดินหายใจ
ราคาเดิม 999.00 ฿ ลดทันที 210 ฿
ลดเหลือ 789.00 ฿

27 September 2021

View 256 View

Ridgecrest Herbals ClearLungs / 60 Vegetarian Capsules

 

Ridgecrest Herbals ClearLungs / 60 Vegetarian Capsules   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ClearLungs® คือสูตรที่ช่วยบำรุงปอดด้วยสมุนไพรแบบดั้งเดิมที่ได้รับรางวัลของเรา [AWARDS: 2020 Taste For Life Essentials Award, Respiratory Support (Spring) / 2020 Taste For Life Immunity Essentials Awards, Respiratory Support (Fall) ] ซึ่งดัดแปลงมาจากการผสมผสานของสมุนไพรจีนโบราณ ส่วนผสมใน ClearLungs® Original สูตรสมุนไพรจีนอันทรงพลังที่ไม่ซ้ำใครนี้ ผสมผสานสรรพคุณของสมุนไพรจีนโบราณ ที่เป็นประโยชน์จากสมุนไพรที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบถึง 13 ชนิด เป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถช่วย: รองรับการหายใจได้ดีอย่างอิสระ เปิดทางเดินหายใจให้โล่งสบาย ช่วยรักษาระดับเมือกคัดหลั่งที่สมดุล ส่งเสริมภูมิคุ้มกันของปอดและระบบทางเดินหายใจ ช่วยให้ร่างกายรักษาการทำงานของระบบทางเดินหายใจอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์ เนื่องจากประสิทธิภาพที่เป็นเอกลักษณ์และวิธีการที่ซับซ้อน ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพปอดจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2541

 

Ridgecrest Herbals ClearLungs / 60 Vegetarian Capsules

ClearLungs® is our original award-winning lung formula adapted from an ancient Chinese combination. The ingredients in ClearLungs® Original are known to help:
- Support free breathing*
- Keep airways open*
- Help maintain balanced mucus levels*
As the strongest advocates for daily breathing in the market, RidgeCrest Herbals encourages you to make locally-sourced air part of a well-balanced breakfast. Our ClearLungs® Classic is a synergistic blend of Chinese herbs that help the body maintain thorough and favorable respiratory-health functions.

Due to its unique effectiveness and sophisticated approach, this product has been the number-one selling natural lung health product in the United States since 1998 - unlike Trucker Tom's Totally Terrible Breath-Enhancer. This powerful, one-of-a-kind Chinese herbal formula combines the beneficial Traditional Chinese Medicine (TCM) properties of 13 perfectly-balanced herbs. So Herb it up!

AWARDS:
2020 Taste For Life Essentials Award, Respiratory Support (Spring)
2020 Taste For Life Immunity Essentials Awards, Respiratory Support (Fall)

 

HERBS IN CLEARLUNGS®

Dong Quai Root

The phytochemicals within this plant are said to help support the body in white blood cell production. Renowned for its ability to encourage a positive immune response, Dong Quai Root has many wellness-promoting properties. Studies show it may help the body's ability to naturally dilate the bronchioles to support open airways and encourage circulation to the lungs and respiratory system. In addition, it contains small amounts of vitamins A and E, biotin, carotene, and pantothenic acid. 

Ophiopogon Root

Ophiopogon Root helps restore the human system's essential moisture and bodily fluids. It is especially effective in bringing moisture back to the lungs and helping the body to balance normal mucus levels. It has proven to be exceptional for treating external conditions that may dry and irritate lungs -  smoke, dust, inversion, winter weather, insufficient humidity, etc.

Poria Fungal Body

Poria, which contains multiple vitamins and other nutrients essential to healthy cardiac function and blood circulation, is used in Traditional Chinese Medicine to rid the body of excess "dampness." In the process, it helps balance electrolytes and revitalizes the spleen, which is responsible for storing half of the body's white blood cells (monocytes). This supports the immune system and helps it function properly.

Chinese Asparagus Root

Chinese asparagus root is called the "Queen" of herbs due to its wide range of effective properties. It is particularly known as a lung tonic recognized for its potential to help support the body moisten and gently cleanse the lungs and respiratory tissues.

Chinese Skullcap Root

Chinese Skullcap is one of the most widely-used herbs in Chinese medicine, particularly as support for the bronchioles and the larger respiratory system. Skullcap contains compounds that support the body's natural, healthy state free from excess inflammation, encourage natural immune function, and promote healthy urine flow, bile production, and more.

Gardenia Fruit

In TCM, Gardenia is most commonly used to "drain fire," i.e. to help support normal temperature and support the body's natural, healthy state free from excess inflammation. Gardenia is also commonly used to help maintain healthy nasal pressure, calmness within the body, and muscle relaxation.

Luo Han Guo Fruit

Luo Han Guo fruit is used in Traditional Chinese Medicine for respiratory and lung support. High in Vitamin C, it is also recognized in TCM as a "guiding herb" to direct other herbs towards the upper body, especially the respiratory system.

Platycodon

Platycodon is included in this formula for its ability to focus support on the chest, help phlegm management throughout the system, aid respiratory and sinus health, and support loosening and comfort the lungs.

Tangerine Mature Peel

Tangerine peel serves to balance and regulate Qi (chi) i.e. air, gas, and energy flow throughout the body. The tangerine peel helps provide Qi energy to each organ throughout the human system, especially to the lungs. 

White Mulberry Root Bark
Commonly used in traditional Chinese herbal combinations for its ability to help the body build respiratory function, and for its properties as a tonic for the liver, kidney, and lungs.

Zhejiang Fritillary Bulb

Most commonly used to support the body's ability to deal with conditions relating to the heart and lungs. Specifically, it is used to help balance mucus, avoid system stagnation, nourish the lymphatic system, and support overall cardiovascular function.

Schisandra Fruit

Known for its extraordinary adaptogenic properties, including the ability to potentially help normalize and balance multiple human systems, this herb promotes oxygen supply for the cells, supports the body's immune system, protects against stress, and builds stamina.

Chinese Licorice Root

One of the most widely-used herbs in TCM, licorice is used to stimulate, support, and harmonize gland function. It helps support the adrenal glands and immune system, energy production, and aids cellular removal of toxins. Scientific evidence exists indicating its ability to reinforce the body's natural, healthy state free from excess inflammation. Licorice root contains glycyrrhizin, a chemical compound that maintains the body's ability to block enzymes that lower the prostaglandin levels responsible for mucus production. It also acts as a guiding herb to enhance the activity of other key ingredients.

 

WARNING: Do not take this product if you are pregnant or nursing. Consult your healthcare provider before use if you are taking a blood-thinning medication.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com