shopup.com
LIFE  EXTENSION  Triple Action Thyroid / 60 Capsules LIFE  EXTENSION  Triple Action Thyroid / 60 Capsules
Product Code : 02003
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่รวมเอาวิตามินและแร่ธาตุ สมุนไพร สารเสริมต่างๆมารวมกัน มีส่วนช่วยส่งเสริมหน้าที่การทำงานของต่อมไทรอยด์ ที่มีความสำคัญต่อการเผาผลาญพลังงานและเมตาบอลิซึม อีกทั้งการควบคุมน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ การทำงานและสุขภาพสมอง
ราคาเดิม 1,485.00 ฿ ลดทันที 500 ฿
ลดเหลือ 985.00 ฿

22 March 2022

View 208 View

 

LIFE EXTENSION Triple Action Thyroid / 60 Capsules

 

LIFE EXTENSION Triple Action Thyroid / 60 Capsules - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่รวมเอาวิตามินและแร่ธาตุ สมุนไพร สารเสริมต่างๆมารวมกันในสูตรที่พิเศษ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมหน้าที่การทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งปกตินั้น ต่อมไทรอยด์จะผลิตฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อการเผาผลาญพลังงานและเมตาบอลิซึม อีกทั้งการควบคุมน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ การทำงานและสุขภาพสมอง Triple Action Thyroid ผสมผสานสารอาหารที่มีศักยภาพซึ่งสนับสนุนการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้เป็นสูตรที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับการบำรุงสุขภาพต่อมไทรอยด์

***การสนับสนุนต่อมไทรอยด์อย่างได้ผลครอบคลุม Ashwagandha: สมุนไพรนี้สามารถสนับสนุนการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ในการศึกษาทางคลินิก รับประทานเพียงหนึ่งครั้ง 500 มก. ต่อวัน ของสารสกัด Ashwagandha ที่ได้มาตรฐานช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนไทรอยด์ T4 ที่ดีต่อสุขภาพ

Guggul: สารสกัดจาก Commiphora mukul, guggul ถูกแสดงในการศึกษาพรี-คลินิกครั้งหนึ่ง พบว่าช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเอนไซม์ที่แปลง T4 เป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่แอคทีฟมากที่สุด

โสมเกาหลี: ในการศึกษาทางคลินิกหนึ่งครั้ง โสมได้รับการแสดงว่าได้มีผลส่งเสริมระดับสุขภาพของฮอร์โมนไทรอยด์ย้อนกลับ (rT3) ที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งมีผลยับยั้งฮอร์โมนไทรอยด์ และเพื่อสนับสนุนระดับ T3 และ T4 ที่ดีต่อสุขภาพ

ไอโอดีนและแอล-ไทโรซีน: การผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ขึ้นอยู่กับสารอาหารทั้งสองนี้ วิตามินบี 12: ระดับบี 12 สัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนไทรอยด์ วิตามินเอ: สารอาหารที่สำคัญนี้สนับสนุนการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่แข็งแรง

ปริมาณที่แนะนำของ Triple Action Thyroid คือหนึ่งแคปซูลวันละสองครั้ง หากการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของต่อมไทรอยด์พบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าที่เหมาะสม ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินต่อไป

The thyroid produces hormones that are critical for energy, metabolism, healthy weight management and brain health. Triple Action Thyroid combines potent nutrients that support healthy thyroid function, making it our Best in Class formula for thyroid health support.Comprehensive Thyroid Support Ashwagandha: This adaptogenic herb can support production of thyroid hormones. In one clinical study, 500 mg per day of standardized ashwagandha extract encouraged healthy changes of T4 thyroid hormone levels.

Guggul: An extract of Commiphora mukul, guggul was shown in one pre-clinical study to support the activity of the enzyme that converts T4 into the most active thyroid hormone

Korean ginseng: In one clinical study, ginseng was shown to promote healthy levels of the inactive, thyroid hormone-inhibiting reverse T3 (rT3) and to support healthy T3 and T4 levels.

Iodine and L-tyrosine: Production of thyroid hormones depends on these two nutrients.

Vitamin B12: B12 levels are associated with thyroid hormone levels. Vitamin A: This important nutrient supports healthy thyroid function.

The suggested dose of Triple Action Thyroid is one capsule twice daily. If blood testing for thyroid function reveals less than optimal hormone levels, consult your physician for further evaluation.

 

 

 

Serving Size 2 Capsules

Servings Per Container 30

Amount Per Serving

Vitamin A (as retinyl palmitate)

300 mcg

Vitamin B12 (as methylcobalamin)

200 mcg

Iodine (from kelp and potassium iodide)

350 mcg

Magnesium (as magnesium carbonate)

20 mg

Sensoril ® Ashwagandha extract (root, leaf) [std to 32% oligosaccharides, 10% withanolide glycoside conjugates]

500 mg

L-Tyrosine

200 mg

GS15-4TM Fermented Korean ginseng extract (root)

200 mg

Guggul (gum resin) (std. to 10% guggulsterones)

100 mg

Other ingredients: vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, gum acacia, maltodextrin, silica, vegetable stearate, dicalcium phosphate, modified food starch.

Due to the source of kelp, this product may contain fish and shellfish.

Non-GMO

Sensoril® is protected under US Patent Nos. 6,153,198 and 6,713,092 and is a registered trademark of Natreon, Inc.
GS15-4TM is a trademark of ILHWA N.A.

 

 

 

 

Direction

 - Take one (1) capsule twice daily, preferably early in the day, or as recommended by a healthcare practitioner.

 

วิธีรับประทาน

 - ทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง

 

Warnings
 
  • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
  • DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
  • Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
  • When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

คำเตือน

 - ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้ และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com