shopup.com
Jarrow Formulas MK-7 - Vitamin K₂ ( as Natural MK-7 [Menaquinone-7] ) / 60 Softgels Jarrow Formulas MK-7 - Vitamin K₂ ( as Natural MK-7 [Menaquinone-7] ) / 60 Softgels
Category: K-vitamins
Product Code : JR091
ช่วยป้องกันการเกิดหินปูนเกาะหลอดเลือดแดงและการสะสมของแคลเซียมมากเกินไปในหลอดเลือดแดง
ราคาเดิม 1,095.00 ฿ ลดทันที 500 ฿
ลดเหลือ 595.00 ฿

17 June 2021

View 204 View

 

Jarrow Formulas MK-7 - Vitamin K₂ ( as Natural MK-7 [Menaquinone-7] ) / 60 Softgels

 

Jarrow Formulas MK-7 - Vitamin K₂ ( as Natural MK-7 [Menaquinone-7] ) / 60 Softgels - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Jarrow Formulas วิตามิน K2 ในรูปแบบ MK-7 (menaquinone-7) ที่ผ่านการหมักด้วยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus Natto (Natto คือ ถั่วเหลืองหมักของญี่ปุ่น)โดย MK-7 เป็นรูปแบบพิเศษที่ออกฤทธิ์ได้ดีเยี่ยม โครงสร้างทางเคมีของโมเลกุลวิตามินเค จัดเรียงตัวแบบ ทรานส์ (trans)และมีเพียงรูปแบบ ทรานส์ของ MK-7 เท่านั้นที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จึงทำให้ออกฤทธิ์ได้ในทางชีวภาพได้ดีเยี่ยม วิตามินเค2 ในรูปแบบ MK-7 อยู่ในร่างกายได้นานกว่าวิตามินเค1 และวิตามินเค2 ที่อยู่ในรูปแบบMK-4 จึงทำให้ MK-7 มีประสิทธิผลมากกว่าทั้งวิตามินเค1และวิตามินเค2 ในรูปแบบMK-4 ซึ่งจะถูกกำจัดและขับออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว และวิตามินเค2 มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำพาแคลเซียมไปยังเนื้อเยื่อกระดูกของเรา เนื้อเยื่อกระดูกจะมีการสลายและสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการสลายหรือสร้างเนื้อเยื่อกระดูกจะขึ้นอยู่กับอายุ,ระดับกิจกรรมทางกายและภาวะโภชนาการของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเค2 ที่มีส่วนร่วมในการขนส่งของแคลเซียมเข้าไปยังเนื้อเยื่อกระดูก เซลล์สร้างกระดูกที่เรียกว่าออสทีโอบลาสท์ (osteoblasts) ทำหน้าที่ผลิตโปรตีนที่เรียกว่า osteocalcin ซึ่งจะถูกกระตุ้นให้ทำงานได้โดยวิตามินเค เป็นตัวช่วยนำแคลเซียมจากเลือดและหลอดเลือดเพื่อให้ไปจับตัวสะสมที่เนื้อเยื่อกระดูกจึงช่วยให้สุขภาพกระดูกแข็งแรงและทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งตัวนี้สามารถช่วยเสริมสร้างกระดูกได้ดีกว่าวิตามินเค 1 ถึง 10 เท่า เหตุผลหนึ่งของการทุกข์ทรมานจากโรคกระดูกพรุนทั้งๆ ที่มีเสริมแคลเซียมเป็นประจำ เนื่องจากมีแคลเซียมส่วนเกินในหลอดเลือดแดงและกระดูก เพราะขาดวิตามิน K2 ที่จะช่วยป้องกันการเกิดหินปูนเกาะหลอดเลือดแดงและการสะสมของแคลเซียมมากเกินไปในหลอดเลือดแดง ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อีกทั้ง วิตามินเคยังเป็นสารที่มีความจำเป็นในกระบวนการแข็งตัวของเลือดเพราะ วิตามินเคจำเป็นสำหรับการสร้างสารโปรทรอมบิน (prothrombin) และสารอื่นๆที่จำเป็นในการแข็งตัวของเลือดที่เรียกว่าเฟคเตอร์ VII, IX และ X เป็นต้น

Jarrow Formulas MK-7 is made via fermentation by Bacillus subtilis natto. MK-7 (Menaquinone-7) is an enhanced bioactive form of vitamin K2 found naturally occurring in Natto that is ten times better absorbed than K1 from spinach. MK-7 is responsible for the carboxylation of specific bone proteins needed for building bones.

 

 

MK-7 Supplement Facts

 

 

Direction

 - Take 1 softgel per day or as directed by your qualified healthcare professional.

 

วิธีรับประทาน

 - รับประทานครั้งละ 1 เม้ด วันละ 1 ครั้ง

 

Warning

 - Consult a healthcare professional before using this product if you are taking medications (especially anticoagulants [e.g. warfarin/Coumadin]), trying to conceive, pregnant, or lactating, under the age of 18, or have a medical condition; if adverse reactions occur, discontinue use.

 

คำเตือน

 - ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้ และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com