shopup.com
Life Extension Specially-Coated Bromelain 500 mg / 60 Enteric-Coated Vegetarian Tablet Life Extension Specially-Coated Bromelain 500 mg / 60 Enteric-Coated Vegetarian Tablet
Category: New Products
Product Code : 01203
รวมเอาส่วนผสมของโปรตีเอสเอ็นไซม์ที่สกัดจากลำต้นของสับปะรด ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน อีกทั้งเพื่อยับยั้งปัจจัยการอักเสบเพื่อสนับสนุนสุขภาพของข้อต่อได้ดีเยี่ยม
ราคาเดิม 950.00 ฿ ลดทันที 300 ฿
ลดเหลือ 650.00 ฿

Tags:

03 February 2024

View 1294 View

Life Extension Specially-Coated Bromelain 500 mg / 60 Enteric-Coated Vegetarian Tablet

 

Life Extension Specially-Coated Bromelain 500 mg / 60 Enteric-Coated Vegetarian Tablet ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bromelain ซึ่งถือว่ารวมเอาส่วนผสมของโปรตีเอสเอ็นไซม์ที่สกัดจากลำต้นของสับปะรด ถูกใช้โดยชาวยุโรปมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน อีกทั้งเพื่อยับยั้งปัจจัยการอักเสบเพื่อสนับสนุนสุขภาพของข้อต่อ โดยคุณสมบัติในการควบคุมของเหลวของ Bromelain อาจเป็นผลมาจากความสามารถในการยับยั้งการผลิตไซโตไคน์ที่อักเสบ เพื่อสนับสนุนสุขภาพของข้อต่อ ยับยั้งการเคลื่อนย้ายของนิวโทรฟิลและอื่น ๆ การวิจัยทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าโบรมีเลนอาจช่วยสนับสนุนความหนืดของเลือดและการรวมตัวของเกล็ดเลือด อีหนึ่งหน้าที่ Bromelain มาในรูป enteric coated เพื่อไม่ให้ถูกกระตุ้นที่จะทำงานในกระเพาะอาหารและใช้เป็นเอนไซม์ย่อยอาหารและจะถูกส่งผ่านเข้าไปทำงานในลำไส้เล็ก อีกทั้งโบรมีเลนจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบของร่างกาย   โบรมีเลนที่เคลือบเป็นพิเศษส่งเสริมการตอบสนองต่อการอักเสบที่ดีต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนสุขภาพของข้อต่อ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อย สูตรโบรมีเลนชนิดเคลือบพิเศษมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวิธีการอื่น ๆ ในการสนับสนุนความสะดวกสบายและการทำงาน สุขภาพของข้อต่อ
          การศึกษาทางคลินิกชิ้นหนึ่งพบว่าโบรมีเลนมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่น ๆ ในการรักษาการทำงานของข้อต่อขณะพักผ่อน (41 เปอร์เซ็นต์สำหรับโบรมีเลนเทียบกับ 23 เปอร์เซ็นต์สำหรับวิธีอื่น ๆ ) การศึกษาทางคลินิกอีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่าโบรมีเลนที่เคลือบพิเศษทำให้ความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงความสะดวกสบายและการทำงานของร่างกาย

 

Life Extension Specially-Coated Bromelain 500 mg / 60 Enteric-Coated Vegetarian Tablet

Bromelain, a mixture of proteases extracted from the stem of the pineapple, has been used by Europeans for many years to inhibit inflammatory factors to support joint health.

How bromelain works

Bromelain’s fluid-regulating properties may result from its ability to inhibit inflammatory cytokine production to support joint health, inhibit neutrophil migration and more. Preclinical research also shows that bromelain may help support healthy blood viscosity and blood platelet aggregation.

Enteric coated to bypass stomach

Bromelain has to be enteric coated so that it will not be activated in the stomach and used as a digestive enzyme. Enteric-coated bromelain tablets pass into the small intestine, where the bromelain is absorbed into the bloodstream to provide systemic benefits.

Clinically studied to support joint health

Specially-coated bromelain promotes a healthy inflammatory response to support joint health. Research has demonstrated that enteric-coated bromelain formulations are at least as effective as other approaches in supporting joint comfort, function and health.

One clinical study found that bromelain is more effective than other methods for maintaining joint function at rest (41 percent for bromelain vs. 23 percent for other methods). Another clinical study showed that specially-coated bromelain yielded an overall improvement in general well-being, along with improvement in comfort and physical function.

 

Serving Size 1 enteric coated vegetable tablet

Amount Per Serving

 

Calcium (as calcium carbonate)

75 mg

Bromelain proteolytic enzyme extract from pineapple (stem) [2400 Gelatin Digestive Units per gram]

 

500 mg

Other ingredients: microcrystalline cellulose, maltodextrin, enteric coating (methacrylic acid copolymer dispersion NF, hydroxypropyl methylcellulose, propylene glycol), croscarmellose sodium, stearic acid, hydroxypropyl cellulose, silica, vegetable stearate, .

Dosage and Use
  • Take one (1) tablet once or twice daily on an empty stomach, or as recommended by a healthcare practitioner.
Caution

If you are taking anticoagulant or antiplatelet medications, or have a bleeding disorder, consult your healthcare provider before taking this product. Bromelain may increase the bioavailability of tetracylcine antibiotics.

Specially-Coated Bromelain is enteric coated to protect the bromelain from becoming active in the stomach and act as a digestive enzyme for food.

Warnings
  • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
  • DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
  • Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
  • When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com