shopup.com
Life Extension Optimized Fucoidan with Maritech® 926 / 60 Vegetarian Capsules Life Extension Optimized Fucoidan with Maritech® 926 / 60 Vegetarian Capsules
Category: New Products
Product Code : 01513
ฟูคอยแดนเป็นสารสกัดโพลีแซ็กคาไรด์ที่พบในสาหร่ายทะเลในน่านน้ำญี่ปุ่น ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการบริโภคสารสกัดสาหร่ายทะเลนี้ ก่อให้เกิดชีวิตยืนยาว มีสุขภาพดี
ราคาเดิม 1,275.00 ฿ ลดทันที 360 ฿
ลดเหลือ 915.00 ฿

Tags:

02 February 2024

View 1423 View

Life Extension Optimized Fucoidan with Maritech® 926 / 60 Vegetarian Capsules

 

Life Extension Optimized Fucoidan with Maritech® 926 / 60 Vegetarian Capsules  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟูคอยแดนเป็นสารสกัดโพลีแซ็กคาไรด์ที่พบในสาหร่ายทะเลที่กินได้ซึ่งเติบโตได้ทั่วไปในน่านน้ำญี่ปุ่น การเสริมฟูคอยแดนจะช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้น ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการบริโภคสาหร่ายทะเลที่กินได้เป็นประจำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดชีวิตที่มีสุขภาพดีและยืนยาวเป็นพิเศษ โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นตลอดชีวิตซึ่งเป็นเวลาหลายสิบปีที่มีชาวร้อยปีหนาแน่น (บุคคลที่มีอายุอย่างน้อยหนึ่งศตวรรษ) โดยนวัตกรรมการสกัด Maritech® 926 fucoidan มีที่มาจากสาหร่ายทะเลตามธรรมชาติที่เก็บเกี่ยวด้วยมือ จากน้ำทะเลบริสุทธิ์ของ Patagonia กระบวนการสกัดจากน้ำที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างโมเลกุลที่ละเอียดอ่อนของฟูคอยแดน จะถูกส่งมอบให้คงเดิมเพื่อให้ประโยชน์ทางโภชนาการที่สำคัญของ Undaria pinnatifida ซึ่งเป็นสาหร่ายทะเลที่ใช้จากการศึกษาจากงานหลายชนิดของฟูคอยแดน โดยฟูคอยแดนแคปซูลเดียวมีส่วนผสมของ Maritech® 926 ให้สารสกัด Undaria pinnatifida ที่ได้มาตรฐาน 88.5 มก. ซึ่งเท่ากับปริมาณของฟูคอยแดนที่มักบริโภคทุกวันในอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม เพียงหนึ่งแคปซูลต่อวันก็เพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่ผู้สูงอายุอาจต้องการรับประทานสองครั้ง

 

Life Extension Optimized Fucoidan with Maritech® 926 / 60 Vegetarian Capsules
Item # 01513


Fucoidan is a polysaccharide found in edible seaweeds that grow commonly in Japanese waters. Fucoidan supplementation has been shown to support healthy immune function.

Experts have suggested that regular intake of edible seaweeds is one of the factors that contributes to the exceptionally long, healthy lives enjoyed by lifelong residents of Okinawa, Japan, which for decades has had a dense concentration of centenarians (individuals at least a century old).

Innovative Extraction

Maritech® 926 fucoidan is sourced from hand-harvested, wild seaweed from the pristine ocean waters of Patagonia. An innovative water extraction process ensures fucoidan’s delicate molecular structure is delivered intact to provide the critical nutritional benefit of Undaria pinnatifida, the species of seaweed used in many studies of fucoidan.

A single vegetarian capsule of Optimized Fucoidan with Maritech® 926 provides 88.5 mg of standardized Undaria pinnatifida extract, equaling the amount of fucoidan typically consumed daily in the traditional Japanese diet. Just one capsule daily is enough for most people, but more senior individuals may wish to take two.

 

Serving Size 1 vegetarian capsule

Amount Per Serving

 

Maritech® 926 Wild-Harvested Patagonian Wakame 100% Water Extraction (sporophyll) [std. to 85% Organic Fucoidan by HPLC]

 

88.5 mg

Other ingredients: microcrystalline cellulose, vegetable cellulose (capsule), silica.

Non-GMO

Maritech® 926 is a registered trademark of Marinova Pty Ltd.

Dosage and Use
  • Take one (1) capsule once or twice daily, or as recommended by a healthcare practitioner.
Warnings
  • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
  • DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
  • Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
  • When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com