shopup.com
Life Extension Adrenal Energy Formula / 120 Vegetarian Capsules Life Extension Adrenal Energy Formula / 120 Vegetarian Capsules
Category: New Products
Product Code : 01630
ส่งเสริมหน้าที่ของต่อมหมวกไต ช่วยปรับสภาพสมดุลย์ร่างกาย ลดความเครียด มีความสำคัญและมีประโยชน์มากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนสำคัญๆหลายชนิด
ราคาเดิม 1,575.00 ฿ ลดทันที 300 ฿
ลดเหลือ 1,275.00 ฿

Tags:

01 February 2024

View 1221 View

Life Extension Adrenal Energy Formula / 120 Vegetarian Capsules

 

Life Extension Adrenal Energy Formula / 120 Vegetarian Capsules  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยส่งเสริมหน้าที่ของต่อมหมวกไต โดยต่อมหมวกไต (Adrenal Gland, Suprarenal Gland) เป็นต่อมไร้ท่อ (Endocrine Gland) ผลิตฮอร์โมนสำคัญๆหลายชนิด เช่น อะดรีนาลิน จะอยู่เหนือไตทั้ง 2 ข้าง มีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเส้นเลือด ต่อมหมวกไตแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ

  • ต่อมหมวกไตส่วนนอก (Adrenal cortex) สร้างฮอร์โมนกลุ่มเกย์สเตอรอยด์ได้แก่
    • กลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoid) เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมเมตาบอลิซึมของน้ำตาล ไขมัน ต่อต้านการอักเสบ
    • อัลโดสเตอโรน (aldosterone) เพิ่มการดูดกลับของเกลือในไต
    • เทสโทสเตอโรน เพิ่มลักษณะของร่างกายที่เป็นเพศชายและการเติบโต
  • ต่อมหมวกไตส่วนใน (Adrenal medulla) สร้างฮอร์โมนอีพิเนฟฟริน (Epinephrine) และนอร์อีพิเนฟฟริน (norepinephrine) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เป็นอนุพันธ์ของ กรดอะมิโน มีหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลและกรดไขมันในเลือด เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม เพิ่มการเต้นของหัวใจ เพิ่มการบีบตัวของเส้นเลือด

ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์มากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของต่อมหมวกไต และยังช่วยปรับสมดุลย์ร่างกาย (Homeostasis) ช่วยให้ร่างกายสามารถรักษาความสมดุลตามปกติในช่วงความเครียด ช่วยให้ดูมีชีวิตชีวา ซึ่งความเครียดจะขัดขวางชีวเคมีหลายรวมทั้งการผลิตคอร์ติโซลที่มีผลต่อการทำงานของต่อม Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) , ช่วยผลิตเอนไซม์ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการอักเสบ (Pro-inflammatory enzyme) และช่วยการผลิตสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Production) ความยืดหยุ่นของระบบประสาท (ช่วยการเจริญเติบโตของการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างเซลล์ประสาทในสมอง)

 

Life Extension Adrenal Energy Formula / 120 Vegetarian Capsules

 

Up to 80% of visits to primary care physicians may be related to the effects of stress. One reason we so often seek help in supporting a healthy response to stress is that it's critical we support our bodies' ability to maintain homeostasis, or a state of equilibrium across physiological systems. Homeostasis is essential for health, so helping your body maintain homeostasis promotes a healthy physiological response to stress.

Botanical adaptogens help relieve stress

Fortunately, Life Extension has combined four potent extracts from botanical adaptogens. These compounds have been shown to modulate a broad range of factors to help relieve the effects of stress.

The four stress-modulating extracts from holy basil, cordyceps, bacopa and ashwagandha support homeostasis. Combined, they may complement each other to provide comprehensive adaptogenic stress defense.

The benefits of inhibiting stress response

Stress has been linked with shorter telomeres (the caps on the ends of chromosomes), suggesting that stress and aging may be linked.

Stress affects neurotransmitter production. In a pre-clinical study, stress inhibited neural plasticity (the ability of neurons to form new connections along neural communication pathways in response to new stimuli). So relieving stress may help support cognitive health.

For those who are seeking relief from the effects of stress, Adrenal Energy Formula is a broad-spectrum and potent formulation for maintaining healthy energy and vitality.

 

Supplement Facts
Serving Size 2 vegetarian capsules

 

- OciBest® Holy Basil extract 10:1 (whole plant) [std. to 2.5% triterpene acids] ...... 600 mg

 

***Proprietary Blend: 516 mg
- Sensoril® Ashwagandha extract 5:1 (root and leaves) [std. to 32% oligosaccharides, 10% withanolide glycoside conjugates]
- Cordyceps (Paecilomyces hepiali) extract 8:1 (mycelia) [std. to 7% cordycepic acid]
- BaCognize® Ultra Bacopa extract 25:1 (whole herb) [std. to 25% bacopa glycosides]

 

Other ingredients: vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, maltodextrin, stearic acid, silica.

Non-GMO

BACOGNIZE® ULTRA is a registered trademark of Verdure Sciences, Inc.
OciBest® is a registered trademark of Natural Remedies Private Limited.
Sensoril® is protected under US Patent Nos. 6,153,198 and 6,713,092 and is a registered trademark of Natreon, Inc.

Dosage and Use

Take two (2) capsules twice daily, or as recommended by a healthcare practitioner.

 

Warnings

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com