shopup.com
Life Extension Menopause 731™ / 30 Enteric-Coated Vegetarian Tablet
Category: New Products
Product Code : 02204
แก้ปัญหาในวัยหมดประจำเดือน ลดความรู้สึกไม่สบายได้ถึง 83% ลดอาการร้อนวูบวาบได้ถึง 83% ลดความหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนได้ถึง 66% ลดอาการนอนไม่หลับ แก้อาการช่องคลอดแห้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาเดิม 1,050.00 ฿ ลดทันที 300 ฿
ลดเหลือ 750.00 ฿

Tags:

02 February 2024

View 1520 View

Life Extension Menopause 731™ / 30 Enteric-Coated Vegetarian Tablet

 

Life Extension Menopause 731™ / 30 Enteric-Coated Vegetarian Tablet   ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ช่วยแก้ปัญหาในวัยทองหรือวัยเริ่มหมดประจำเดือน โดยใช้สารสกัดจากราก Siberian rhubarb (Rheum rhaponticum L. ) ที่ได้ผ่านการศึกษาทางการแพทย์ เพื่อแก้อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืน หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ไม่สบายที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อ อาการช่องคลอดแห้ง อารมณ์ทางเพศลดลง สุขภาพทางเดินปัสสาวะและสมรรถภาพทางเพศที่เกี่ยวข้องแย่ลง เป็นต้น
     สารสกัด R. rhaponticum สกัดได้สารออกฤทธิ์เฉพาะที่พิเศษ 2 ชนิด ได้แก่ rhaponticin และ desoxyrhaponticin ในการศึกษาก่อนการรักษาทางคลินิก พบว่าสารสกัดที่เป็นเอกลักษณ์นี้ จะมีความจำเพาะเจาะจงต่อ Estrogen receptor, ER-β ในขณะที่ปล่อยให้ ER-α receptor อยู่ตามลำพัง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่คือเหตุผลที่ Menopause 731 ™ ช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายในวัยหมดประจำเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     เราได้มีการทดลองทางคลินิกในผู้หญิงกว่า 400 คน พบว่า Menopause 731 ™ ของเราได้รับการศึกษาในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มควบคุมด้วยยาหลอก ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ถึงสองปี วัดผลโดยแบบสอบถามการวิจัยมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความรู้สึกไม่สบายในวัยหมดประจำเดือน เช่นเดียวกับการสำรวจเฉพาะทางที่ให้คะแนนอารมณ์และสุขภาพทางอารมณ์ของผู้ป่วย
การวิจัยพบว่า :

- ลดความรู้สึกไม่สบายในวัยหมดประจำเดือนได้ถึง 83%
- ลดอาการร้อนวูบวาบได้ถึง 83%
- ลดความหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวนได้ถึง 66%

     สารสกัดนี้ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายในวัยหมดประจำเดือนได้ 11 อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่มีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืน หงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวน ผู้เข้าร่วมการศึกษารายงานว่าอาการไม่สบายทั้งหมดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการนอนไม่หลับ ความอ่อนเพลียความรู้สึกไม่สบายของข้อและกล้ามเนื้อ ช่องคลอดแห้ง รวมถึงสุขภาพทางเดินปัสสาวะและทางเพศดีขึ้นมาก

 

Life Extension Menopause 731™ / 30 Enteric-Coated Vegetarian Tablet

Menopause 731™ uses clinically studied extract of Siberian rhubarb (Rheum rhaponticum L.) root to address hot flashes, night sweats, irritability, mood swings, sleep disturbances, exhaustion, joint and muscle discomfort, vaginal dryness, urinary health and sexual function associated with menopause. It’s comprehensive menopause relief in a convenient, once-daily tablet.

Menopause 731™ contains R. rhaponticum extract standardized for two unique compounds: rhaponticin and desoxyrhaponticin. In pre-clinical studies, this unique extract selectively activated a specific estrogen receptor, ER-β, while leaving the ER-α receptor alone. Scientists believe this is why Menopause 731™ relieves widespread menopausal discomfort.

Clinically evaluated in over 400 women

The standardized extract in our Menopause 731™ formula has been studied in randomized, placebo-controlled clinical trials ranging from 12 weeks to two years. Results were measured by standardized research questionnaires designed to evaluate menopausal discomforts; as well as a specialized survey that rates patients’ mood and emotional health.

Research found that R. rhaponticum extract produced:

Up to 83% reduction in total menopausal discomforts
Up to 83% reduction in hot flashes6
Up to 66% reduction in irritability and mood swings5

Hot flashes, irritability, mood swings and more

This extract produced significant relief for 11 distinct menopause discomforts, especially for women experiencing hot flashes, night sweats, irritability and mood swings. Remarkably, study participants reported improvement in all of their discomforts, including sleep disturbances, exhaustion, joint and muscle discomforts, and vaginal dryness, as well as urinary and sexual health.

 

Serving Size 1 enteric coated vegetarian tablet

Amount Per Serving
ERr 731® siberian rhubarb (Rheum rhaponticum L.) extract (root) [std. to > 54% rhaponticin, > 27% desoxyrhaponticin] 4 mg

Other ingredients: microcrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, silica, enteric coating (ethylcellulose, sodium alginate, medium chain triglycerides, oleic acid).

Non-GMO

ERr 731® is a registered trademark of Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen Carl Müller Apotheker GmbH & Co.

Dosage and Use
  • Take one (1) tablet daily, or as recommended by a healthcare practitioner.
Caution
Consult with your healthcare practitioner if you have, or have a history of, estrogen-dependent tumors.
Warnings
  • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
  • DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
  • Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
  • When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com