shopup.com
Life Extension Male Vascular Sexual Support / 30 Capsules
Category: New Products
Product Code : 02209
ช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย ถูกใช้มานานนับร้อยปีช่วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศชาย การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีกิจกรรมทางเพศและความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เห็นหลังจาก 30 วัน
ราคาเดิม 990.00 ฿ ลดทันที 300 ฿
ลดเหลือ 690.00 ฿

Tags:

02 February 2024

View 1639 View

Life Extension Male Vascular Sexual Support / 30 Capsules

 

Life Extension Male Vascular Sexual Support / 30 Capsules  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเพศสำหรับผู้ชายที่ทางไลฟ์ เอ็กซ์เทนชั่นได้นำเอาสมุนไพรจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สกัดให้บริสุทธิ์หรือที่เรียกว่า Thai Black Ginger หรือ K. parviflora มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศของผู้ชายมานานนับร้อยปีแล้ว แต่ตอนนี้มีการศึกษา K. parviflora ทางตะวันตกเท่านั้น และผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ คือ : การศึกษาทางคลินิก มีงานวิจัย 2 ชิ้นแสดงให้เห็นถึงการทำงานทางเพศของผู้ชายการตอบสนองประสิทธิภาพและความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เห็นหลังจาก 30 วัน ซึ่ง K. parviflora ทำงานโดยส่งเสริมการสังเคราะห์ไนตริกออกไซด์ซึ่งช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการตอบสนองทางเพศของผู้ชายที่มีสุขภาพดี นอกจากนี้ยังกระตุ้นการตอบสนองของสมองที่มีสุขภาพดีต่อสิ่งเร้าทางเพศและช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่อาจส่งผลต่อการตอบสนองทางเพศของผู้ชายและทั้งสองสิ่งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมน ในการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มแบบ double-blind เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัด K. parviflora ส่งเสริมการตอบสนองทางเพศของผู้ชายที่มีสุขภาพดีเมื่อเทียบกับยาหลอก ด้วยความประทับใจในผลลัพธ์เหล่านี้ผู้กำหนดสูตรของ Life Extension®ได้ออกมาเพื่อยืนยันผลการศึกษา ในการศึกษาทางคลินิกของเราเองอาสาสมัครที่ได้รับสารสกัด KaempMax ™ K. parviflora ที่ได้มาตรฐานถึง 5% ของสารประกอบที่ใช้งานอยู่คือ 7-dimethoxyflavone เป็นเวลา 30 วัน รายงานว่ามีการส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศและเพิ่มความพึงพอใจที่ดี อีกทั้ง K. parviflora ไม่มีผลต่อระดับฮอร์โมนอย่างมีนัยสำคัญ ในการศึกษาทางคลินิกทำให้เป็นส่วนเสริมที่ดีเยี่ยมสำหรับสูตรที่ดีต่อสุขภาพที่สนับสนุนฮอร์โมนเพศชายที่ดีเยี่ยม

 

Life Extension Male Vascular Sexual Support / 30 Capsules

 

Also known as Thai Black Ginger, K. parviflora is native to Southeast Asia. It's been used to promote male sexual health for years, but only now has K. parviflora been studied in the west. And the results are impressive: two clinical studies show promise for male sexual function, response, performance and satisfaction with results seen after 30 days.

K. parviflora works by promoting nitric oxide synthesis, which relaxes blood vessels and enables healthy blood flow, the key to healthy male sexual response. It also encourages a healthy brain response to sexual stimuli and helps to inhibit an enzyme that can affect male sexual response.And it does both of these things independently of hormone levels.

Clinical studies

In an eight-week randomized, double-blind clinical study, K. parviflora extract promoted a healthy male sexual response as compared to placebo.2 Impressed by these results, formulators at Life Extension® set out to confirm the study's findings. In our own clinical study, subjects taking KaempMax™ K. parviflora extract standardized to 5% of the active compound, 7-dimethoxyflavone, for 30 days reported healthy sexual function and satisfaction.1

K. parviflora did not significantly affect hormone levels in either clinical study, making it an excellent complement to testosterone-supportive health regimens.

Male Vascular Sexual Support is a once-daily supplement.

 

Serving Size 1 vegetarian capsule

Amount Per Serving

KaempMax™ black ginger (kaempferia parviflora) extract (rhizome) [std. to 5% 5, 7-dimethoxyflavone]

100 mg

Other ingredients: microcrystalline cellulose, vegetable cellulose (capsule), dextrin, silica, stearic acid.

Non-GMO

Dosage and Use
  • Take one (1) capsule daily, or as recommended by a healthcare practitioner.
Warnings
  • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
  • DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
  • Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
  • When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com