shopup.com
Life Extension Potassium with extend-Release magnesium / 60 Vegetarian Capsules
Category: New Products
Product Code : 02309
แร่ธาตุโพแทสเซียม แมกนีเซียม ที่มีฟอร์มพิเศษโดย ทำจากแมกนีเซียมออกไซด์และแมกนีเซียมซิเตรต เหมาะสำหรับการดูดซึมไวในทันทีและออกฤทธิ์คงตัวเป็นเวลานานช่วยการรักษาความดันโลหิตให้ปกติ
ราคาเดิม 725.00 ฿ ลดทันที 200 ฿
ลดเหลือ 525.00 ฿

Tags:

02 February 2024

View 1590 View

Life Extension Potassium with extend-Release magnesium / 60 Vegetarian Capsules

 

Life Extension Potassium with extend-Release magnesium / 60 Vegetarian Capsules  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแร่ธาตุโพแทสเซียม แมกนีเซียม ที่มีฟอร์มพิเศษโดย Potassium with Extend-Release Magnesium ทำจากแมกนีเซียมออกไซด์และแมกนีเซียมซิเตรต เหมาะสำหรับการดูดซึมไวในทันทีและออกฤทธิ์คงตัวเป็นเวลานาน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุด อาหารเสริมนี้จะช่วยการรักษาความดันโลหิตให้ปกติ แมกนีเซียมและโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญในการสนับสนุนความดันโลหิตที่ดี ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดและสนับสนุนการทำงานของหลอดเลือด นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการอักเสบเพื่อสนับสนุนสุขภาพของหลอดเลือด ซึ่งแมกนีเซียมยังช่วยขนส่งโพแทสเซียมและแคลเซียมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งช่วยส่งเสริมจังหวะการเต้นของหัวใจให้ปกติ โพแทสเซียมมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางชีววิทยาหลายอย่างในร่างกาย เช่นเดียวกับแมกนีเซียม ทำหน้าที่ถ่วงดุลโซเดียมสนับสนุนการขยายตัวของหลอดเลือดหรือการขยายหลอดเลือดของคุณ สิ่งนี้จะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดี โพแทสเซียมยังกระตุ้นให้ร่างกายขับโซเดียมออกทางปัสสาวะซึ่งสนับสนุนสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
     จากการวิเคราะห์หลักฐานที่ครอบคลุมนักวิจัยสรุปว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพแทสเซียมช่วยสนับสนุนความดันโลหิตอยู่ในช่วงปกติ โพแทสเซียมยังมีความสำคัญต่อการขนส่งสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจเพื่อสนับสนุนการเต้นของหัวใจให้คงที่ สารอาหารแร่ธาตุหลักทั้งสองนี้ทำงานเสริมฤทธิ์กัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและสนับสนุนความดันโลหิตที่ดียิ่งขึ้น

 

Life Extension Potassium with extend-Release magnesium / 60 Vegetarian Capsules

Maintaining already healthy blood pressure is a major health concern for many Americans. Magnesium and potassium are essential to support already healthy blood pressure. However, the intake of these two minerals from your usual diet is often insufficient. So we’ve created a magnesium/potassium supplement that promotes cardiovascular health and helps maintain already-healthy blood pressure levels.

Magnesium for fast and extended absorption

Your body uses magnesium for a wide range of essential biological reactions. It promotes heart, arterial, bone, muscle health and more.5-8 Magnesium helps maintain blood pressure levels already within normal range by relaxing the smooth muscles in your blood vessels and supporting blood vessel function. It also helps inhibit inflammation to support arterial health.

Magnesium also helps transport potassium and calcium across cell membranes, which promotes healthy heart rhythms and supports cardiovascular health. Potassium with Extend-Release Magnesium is made with both magnesium oxide and magnesium citrate. It is optimized for both immediate and prolonged uptake to ensure you get the maximum health benefits.

Potassium, magnesium’s sister mineral

Potassium is involved in many of the same biological reactions as magnesium. Acting as a counterbalance to sodium, it supports vasodilation, or the expanding of your blood vessels. This, in turn, encourages healthy blood flow. Potassium also encourages the body to expel sodium through urine, which supports cardiovascular health.

Conducting a comprehensive analysis of the evidence, researchers concluded potassium supplements help support blood pressure already within a normal range. Potassium is also important for the transport of electrical signals in the heart to support a steady heartbeat.

Magnesium-potassium supplementation and blood pressure

These two major mineral nutrients work together to encourage cardiovascular health and support already healthy blood pressure.

Serving Size 1 vegetarian capsule

Amount Per Serving
Magnesium (as ZümXR® magnesium oxide, magnesium citrate) 250 mg

Potassium (as potassium chloride)

99 mg

Other ingredients: vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, rice concentrate, ethylcellulose, medium chain triglycerides, oleic acid, hydroxypropyl methylcellulose, silica.

Non-GMO

ZümXR® is a registered trademark and protected by patents. See www. ZümXR.com.

 

Dosage and Use
  • Take one (1) capsule once or twice daily, or as recommended by a healthcare practitioner.
Caution
If taken in high doses, magnesium may have a laxative effect. If this occurs, divide dosing, reduce intake, or discontinue product.
Warnings
  • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
  • DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
  • Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
  • When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com