shopup.com
Life Extension Memory Protect 12 Colostrinin-Lithium (C-Li) Capsules | 24 Lithium (Li) Capsules
Category: New Products
Product Code : 02101
บำรุงสมอง ช่วยส่งเสริมสุขภาพสมอง ส่งเสริมความจำ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกำจัดโปรตีนที่ทำให้สมองลดประสิทธิภาพการทำงานในอายุที่มากขึ้น
ราคาเดิม 995.00 ฿ ลดทันที 300 ฿
ลดเหลือ 695.00 ฿

Tags:

02 February 2024

View 1290 View

Life Extension Memory Protect 12 Colostrinin-Lithium (C-Li) Capsules | 24 Lithium (Li) Capsules

 

Life Extension Memory Protect 12 Colostrinin-Lithium (C-Li) Capsules | 24 Lithium (Li) Capsules  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสมอง ส่งเสริมความจำ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในสมองที่สุขภาพดีแข็งแรงปกติ ก็จะมีโปรตีนบางชนิดที่จะมาขัดขวางการรับรู้และความจำที่ดี แต่ก็จะถูกกำจัดออกเป็นประจำ ผ่านกระบวนการปกติ แต่กระบวนการกำจัดปรตีนนี้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอายุที่สูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นโปรตีนเหล่านี้จะเริ่มสะสม ส่งผลเสียต่อหน่วยความจำและการทำงานของสมองต่อการแปรผลทางความรู้ความเข้าใจ   ซึ่งเราได้ศึกษาทางคลินิก ในส่วนของประสิทธิภาพของ Peptide Complex พบว่า Colostrinin เป็น Peptide Complex ที่ช่วยยับยั้งกลไกระดับโมเลกุลที่ผลิตโปรตีนในสมองที่ร่างกายไม่ต้องการในขณะเดียวกันก็รักษาระดับของเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายไปควบคู่กัน การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า Colostrinin ช่วยเสริมสร้างและรักษาความรู้ความจำและการทำงานของจิตใจ ซึ่งวัดได้จากการทดสอบทางการแพทย์ทางมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถภาพทางจิต หนึ่งในการศึกษาเหล่านี้พบว่า Colostrinin สนับสนุนการทำงานของอารมณ์ในทางบวกต่อการเข้าสังคมและความรู้ความเข้าใจ ในรูปแบบพรีคลินิกของการทดลองในช่วงอายุที่มากขึ้นพบว่าความรู้ความเข้าใจที่ลดลง Colostrinin Polypeptide Complex ใน Memory Protect จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และความจำอย่างมีนัยยะสำคัญ
     และอีกทั้งยังมีลิเธียม (Lithium) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสมองที่สำคัญ ลิเธียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพอารมณ์มานานหลายทศวรรษ มีคุณสมบัติพิเศษในการส่งเสริมสุขภาพสมองและการทำงานทั้งในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล ลิเธียมได้รับการยอมรับมากขึ้นถึงความสามารถในการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงตามปกติที่เกี่ยวข้องกับอายุในสมอง มันยังถูกเรียกว่าเป็นสารป้องกันระบบประสาทสำหรับคนที่มีสุขภาพดี การศึกษาเชิงสังเกตจำนวนมากได้อธิบายถึงผลกระทบของลิเธียมในการเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความจำ การศึกษาทางพรีคลินิกระบุว่าลิเธียมช่วยสนับสนุนการสลายโปรตีนที่เป็นอันตรายในสมองที่สะสมอยู่เหล่านั้นและส่งเสริมกระบวนการปกติของสมองในการล้างเศษเซลล์โปรตีน   การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับ Lithium สรุปได้ว่าแร่ธาตุนี้เป็นสารอาหารที่มีคุณค่าสำหรับการส่งเสริมการทำงานและพฤติกรรมทางปัญญาที่ดีต่อสุขภาพ

 

Life Extension Memory Protect 12 Colostrinin-Lithium (C-Li) Capsules | 24 Lithium (Li) Capsules

In a healthy brain, proteins that inhibit healthy cognition and memory are created, but they are regularly cleared through normal processes. But this clearing process declines over time as part of normal aging. When that happens, these proteins begin to accumulate, affecting memory and cognitive function.

Clinically studied milk peptide complex

Colostrinin is a milk peptide. Colostrinin helps inhibit molecular mechanisms that produce unwanted brain proteins, while also maintaining levels of the enzymes that help break them down.3

Clinical studies show colostrinin helps enhance and maintain cognition, memory and mental function, as measured by standard medical tests of mental performance. One of these studies found that colostrinin encouraged social function, mood and cognition.4

In an preclinical model of aging and cognitive decline, the colostrinin polypeptide complex in Memory Protect promoted learning and memory.

Lithium, the brain element

Lithium, a naturally-occurring mineral, has been used to promote mood health for decades. It has exceptional properties for promoting brain health and function on both the cellular and molecular levels.

Lithium is increasingly being recognized for its ability to inhibit normal, age-related changes in the brain – it has even been called a neuroprotectant for healthy individuals. Numerous observational studies have described lithium’s effects in enhancing and preserving cognition and memory. Preclinical studies indicate that lithium helps support the breakdown of those accumulated brain proteins and promotes the brain’s normal process for clearing cellular debris.

Published research studies on lithium conclude that this mineral is a valuable nutrient for encouraging healthy cognitive function and behavior.

 

Serving Size 1 C-Li vegetarian capsule (Tan)

Amount Per Serving

Lithium (as lithium orotate)

1000 mcg

Colostrinin (proline-rich peptide complex)

100 mcg

Other ingredients: microcrystalline cellulose, vegetable cellulose (capsule), rice blend extract, maltodextrin.

Contains milk.

Non-GMO

Supplement Facts

Serving Size 1 Li vegetarian capsule (White)

Amount Per Serving

Lithium (as lithium orotate)

1000 mcg

Other ingredients: microcrystalline cellulose, vegetable cellulose (capsule)

Non-GMO

Dosage and Use
  • Each capsule is contained in a blister pack labeled by day.
  • Start the first day of the supplementation by taking the capsule labeled Day 1 and continue taking one capsule per day in consecutive order until you reach
    Day 36 then begin again with Day 1, or as recommended by a healthcare practitioner.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com