shopup.com
Puritan's Pride  Herbavision Gold with Lutein, Bilberry and Zeaxanthin / 60 Softgels
Category: Eye Care
Product Code : 055691
ช่วยส่งเสริมสุขภาพดวงตา สกัดจากธรรมชาติได้แก่ Lutein, Zeaxanthin และ Bilberry Extract มีประโยชน์ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันเซลล์ ช่วยให้ดวงตาให้มีสุขภาพที่ดี
ราคาเดิม 445.00 ฿ ลดทันที 100 ฿
ลดเหลือ 345.00 ฿

11 January 2022

View 435 View

Puritan's Pride Herbavision Gold with Lutein, Bilberry and Zeaxanthin / 60 Softgels

 

Puritan's Pride Herbavision Gold with Lutein, Bilberry and Zeaxanthin / 60 Softgels  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพดวงตา สกัดจากธรรมชาติได้แก่ Lutein, Zeaxanthin และ Bilberry Extract มีประโยชน์ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันเซลล์ ช่วยให้ดวงตาให้มีสุขภาพที่ดี  ช่วยสนับสนุนการมองเห็นตอนกลางคืน มีสารแคโรทีนอยด์เช่นลูทีน สกัดมาจากแหล่งที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่านั้น ปกติสารแคโรทีนอยด์หลักจะพบใน macula ซึ่งในศูนย์กลางของเรติน่า ลูทีนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการมองเห็น โดยเฉพาะลูทีนช่วยกรองแสงสีน้ำเงินที่สร้างความเสียหายให้กับเราเมื่อใช้อุปกรณ์ดิจิตอลเช่นคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากลูทีนแล้ว Herbavision Gold Premium ยังมี Bilberry ซึ่งช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืนได้ดีอีกเช่นกัน  

 

  • Contributes to healthy vision**
  • Formulated with Lutigold™ Lutein
  • Nutritional support with Zeaxanthin and Bilberry

 

Supplement Facts

 

Serving Size 1 Softgel
 
Amount Per Serving % Daily Value
 
Lutigold™ Lutein 6 mg **
 
Zeaxanthin from Marigold 4 mg **
  (Tagetes erecta) (flower)
 
Bilberry Extract 20 mg **
  (Vaccinium myrtillus) (fruit)
  (a 4:1 Extract, equivalent to 80 mg of Bilberry)
 
**Daily Value not established.  
 
Directions: For adults, take one (1) softgel daily, preferably with a meal.

Other Ingredients: Safflower Oil, Gelatin, Vegetable Glycerin, Corn Oil. Contains <2% of: Natural Caramel Color, Yellow Beeswax.

WARNING: If you are pregnant, nursing, taking any medications or have any medical condition, consult your doctor before use. Avoid this product if you are allergic to daisy-like flowers. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Not intended for use by persons under the age of 18. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Do not use if seal under cap is broken or missing.

No Artificial Flavor or Sweetener, No Preservatives, No Sugar, No Starch, No Milk, No Lactose, No Soy, No Gluten, No Wheat, No Yeast, No Fish, Sodium Free.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

 

Not sure where to start with eye health supplements?

Then this is a great place to begin.
This content is intended as general information. We encourage you to explore the full Puritan’s Pride’s Eye Health offerings for product-specific benefits.

Why is eye health so important?

Many of us go through life taking our vision for granted. When our eyes are healthy we may not stop to appreciate the magic of seeing a grandchild’s smile or the flowers blooming in our garden. But around 80% of our memories are determined by what we see.1 Surely, we would want to do everything we can to take care of our eye health to keep making lasting memories.

Around 80% of our memories are determined by what we see.1

Many of the complex structures of the eye do not undergo processes of biological renewal.2 That means, unlike the skin which is constantly renewing, there are parts of the eye that once they are fully developed, do not change. In fact, your eyeballs stay the same size from birth until death while your ears and nose continue to grow!1 This means it is really important to take a proactive approach to eye health.

How Vision Works

Light passes through the outer portion of the eye called the cornea. The cornea starts to focus the light and it passes through the black spot in the center of the eye called the pupil. The pupil changes size to allow more or less light in depending on the environment. On a bright sunny day the pupils will shrink in size, while in a dark, dimly-lit room the pupils will dilate to let in as much light as possible.

The light then passes through the lens which further focuses it on the back of the eye called the retina. The lens changes shape depending on whether we are looking at objects up close or far away in the distance.

The retina is a special membrane along the inside of the eye that contains specialized cells called photoreceptors. When light reaches these photoreceptor cells, they release signals that are carried along the optic nerve and delivered to the brain. The brain then translates these messages into the images that we see. Vision is a very complex process that relies on the intricate parts of the eye working together with each other and the brain.

eye info graphic

Retina: a membrane along the back of the eye, the retina contains specialized cells called photoreceptors.

Cornea: the outermost portion of the front of the eye. It is transparent.

Iris: controls the size of the pupil. This is the portion of the eye that gives it its color.

Lens: located behind the iris, the lens focuses light onto the retina. This portion of the eye is nearly clear but can become clouded with age.

Pupil: allows light to enter the eye. The pupil appears black.

Macula: a region of the retina with a very high concentration of photoreceptor cells. The macula is essential for central vision or looking at objects straight in front of us.

Vitreous Humor: gel-like substance that fills the eyeball, giving the eye its shape.

Optic Nerve: located at the back of the eye ball, the optic nerve sends visual information from the retina to the brain.

Engine by shopup.com