shopup.com
Life Extension BioActive Folate & Vitamin B12 / 90 vegetarian capsules
Category: New Products
Product Code : 01842
ส่งเสริมสุขภาพหัวใจและรักษาระดับ homocysteine ​​ให้ปกติ ส่งเสริมเซลล์ประสาท , การเผาผลาญของร่างกาย,ระบบทางเดินอาหาร ,ระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ช่วยการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงให้อยู่ในระดับปกติ
ราคาเดิม 595.00 ฿ ลดทันที 120 ฿
ลดเหลือ 475.00 ฿

Tags:

19 March 2022

View 911 View

Life Extension BioActive Folate & Vitamin B12 / 90 vegetarian capsules

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Life Extension BioActive Folate & Vitamin B12 / 90 vegetarian capsules   มีประโยชน์หลักๆคือ

- ส่งเสริมสุขภาพหัวใจและรักษาระดับ homocysteine ​​ให้ปกติ

- ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท, สุขภาพสมอง, ความรู้และการเผาผลาญของร่างกาย

- ส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหาร

- ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและส่งเสริมการทำหน้าที่ของระบบประสาท

- ช่วยการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงให้อยู่ในระดับปกติ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BioActive Folate & Vitamin B12 มีดังนี้

 

BioActive Folate & Vitamin B12 ประกอบด้วยโฟเลตในรูปแบบทางชีวภาพ (as 5-methyltetrahydrofolate) และวิตามินบี 12 (as methylcobalamin)

โดย 5-methyltetrahydrofolate (5-MTHF) เป็นรูปแบบที่ใช้ในการเผาผลาญของกรดโฟลิก เป็นโฟเลตรูปแบบเดียวที่ร่างกายใช้โดยตรง ไม่ต้องผ่านกระบวนการเมตาบอไลต์ใดๆ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ออกฤทธิ์ได้มากกว่ากรดโฟลิกทั่วๆไปถึง 7 เท่าและสามารถแพร่ผ่าน Blood-Brain Barrier ได้ ซึ่งความพิเศษนี้ จะช่วยให้ 5-MTHF เป็นประโยชน์ต่อระบบประสาทโดยตรง

โฟเลตเป็นหนึ่งในตระกูล B-complex โฟเลตมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่สังเคราะห์ DNA จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์และการสร้างเซลล์ใหม่และช่วยแปลงวิตามินบี 12 ให้เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ในร่างกาย

โฟเลตมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายรวมถึงช่วยส่งเสริมการทำงานของ DNA  รักษาระดับ homocysteine ​​ให้ปกติเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดี ส่งเสริมผิวหนังให้แข็งแรง, ช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย นอกจากนี้ยังรักษาความแข็งแรงของเยื่อบุผนังหลอดเลือด และช่วยลดปัญหาการสูญเสียความจำเมื่อเราอายุมากขึ้น

Methylcobalamin เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ B12 ที่ใช้ในร่างกายและระบบประสาทส่วนกลาง

ประโยชน์ของวิตามินบี 12 รวมถึงการสนับสนุนสุขภาพสมองและการรับรู้ การส่งเสริมสุขภาพหัวใจโดยการสร้างกรดอะมิโน methionine ใหม่ ซึ่งช่วยรักษาระดับ homocysteine ให้ปกติ ​​ที่มีสุขภาพดี B12 ยังช่วยเสริมสร้าง Methylation  (กระบวนการเติมหมู่ Methyl (-CH3) เข้าไปที่เบสบนสาย DNA (ส่วนใหญ่จะเติมที่เบส Cystosine ซึ่งมีตัวย่อว่า C) ตำแหน่งเบสที่ถูกเติมหมู่ methyl จะทำให้โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัส (transcription) เข้ามาเกาะได้น้อยลงและ/หรือทำให้โปรตีนที่เกาะอยู่กับเส้น DNA ตรงนั้นขดตัวมากขึ้น ส่งผลให้การถอดรหัสเกิดขึ้นได้น้อยลง ดังนั้น DNA methylation มักจะทำให้ยีนถูกปิดการทำงานลงอย่างถาวรในเซลล์นั้นๆ การควบคุมนี้เกี่ยวข้องกับการเติบโตพัฒนาของเอ็มบริโอและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ เช่น ภาวะขาดแคลนอาหารจะทำให้ยีนบางตัวปิดการทำงานลง นอกจากนี้การแปะหมู่ methyl ยังทำหน้าที่ควบคุมรหัสพันธุกรรมแปลกปลอมที่อยู่ในจีโนมของเรา (retroelements) ไม่ให้เพ่นพ่านเปิดทำงานมั่วซั่วหรือส่งตัวเองแทรกกระจายไปยังจุดต่างๆ ของจีโนมด้วย) และส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทสุขภาพสมองความรู้ความเข้าใจและการเผาผลาญ และเมื่อรวมกับโฟเลตจะช่วยรักษาการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง (erythropoiesis) ให้อยู่ในระดับปกติอีกด้วย

 

BioActive Folate & Vitamin B12 Benefits

  • Supports heart health & already normal homocysteine levels
  • Promotes nerve cell growth, brain health, cognition & metabolism
  • Helps maintain a healthy GI tract
  • Supports a healthy immune system & nervous system function
  • Helps maintain production of red blood cells within normal range

Note: Healthful diets with adequate folate may reduce a woman’s risk of having a child with a brain or spinal cord defect. Women of childbearing age should consume 600 - 800 mcg of folate daily.

 

Supplement Facts

Serving Size 1 vegetarian capsule

Amount Per Serving

Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt)

400 mcg

Vitamin B12 (as methylcobalamin)

300 mcg

Other ingredients: microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, vegetable cellulose (capsule).

Non-GMO

Dosage and Use

  • Take one (1) capsule daily with or without food, or as recommended by a healthcare practitioner.

Warnings

  • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
  • DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
  • Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
  • When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing  treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าเป็นยา จึงไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆได้  และการได้รับสารอาหารต่างๆควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ   ผลการใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควรเก็บไว้ในที่ร่มให้พ้นแสงแดดและความร้อน และ โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

Engine by shopup.com